shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.763.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 juni 2008
Begindatum:24 juni 2008
Naam:Carrosserie Van Driessche J & A
Naam in het Nederlands, sinds 10 juli 2013
Adres van de zetel: Poldergotestraat 10 Stratenplan
9240 Zele
Sinds 16 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 24 juni 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dierick ,  Ann  Sinds 1 oktober 2021
Zaakvoerder (2) Van Driessche ,  Johan  Sinds 24 juni 2008
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 29 augustus 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 2008
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 september 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  45.204 -  Carrosserieherstelling
Sinds 1 oktober 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 juni 2008
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2009
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug