shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.054.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 2008
Begindatum:1 juli 2008
Naam:BRABINSURE & BAETS ASSURANCES
Naam in het Frans, sinds 29 juni 2012
Adres van de zetel: Chaussée de Bruxelles 268 Stratenplan
1300 Wavre
Sinds 30 oktober 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 juli 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Evrard ,  Marc  Sinds 1 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juli 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  66.220  -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 juni 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  66.220 -  Verzekeringsagenten en -makelaars
Sinds 1 januari 2009
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
0469.038.253 (ASSURANCES BAETS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2012
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug