shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0409.054.344
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.000.093 afgesloten sinds 06/05/2015)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1951
Begindatum:1 januari 1951
Maatschappelijke Naam:Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga
Benaming in het Nederlands, sinds 11 mei 1985
Afkorting: K.B.K.B.
Benaming in het Nederlands, sinds 1 januari 1951
Adres van de maatschappelijke zetel: Gabriël Vervoortstraat 4 Stratenplan
2100 Antwerpen
Sinds 23 april 1987
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 1 januari 1951
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1986
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2012
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  93.191  -  Activiteiten van sportbonden en -federaties
Sinds 1 februari 2012
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 1 februari 2012
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  93.191 -  Activiteiten van sportbonden en -federaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug