shadow
 

Ondernemingsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0541.803.891
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 november 2013
Begindatum:12 november 2013
Maatschappelijke Naam:International Wool Textile Organisation
Benaming in het Frans, sinds 30 augustus 2013
Afkorting: IWTO
Benaming in het Frans, sinds 30 augustus 2013
Adres van de maatschappelijke zetel: Nijverheidsstraat 4 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 30 augustus 2013
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type onderneming: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 30 augustus 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 9 functiehouders voor deze onderneming. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2014
Onderneming onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2014
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
BTW 2008  94.120  -  Beroepsorganisaties
Sinds 1 januari 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008*
RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen ondernemingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(*) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de onderneming of de vestigingseenheid. Naar boven   Terug