shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0611.982.403
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 mei 2021
Begindatum:31 oktober 2012
Naam:Michaux, Sonia
Sinds 31 oktober 2012
Telefoonnummer:
0498.56.74.18 Sinds 17 december 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
michaux_sonia@hotmail.comSinds 17 december 2015(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Michaux ,  Sonia  Sinds 31 oktober 2012
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 6 mei 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.


Naar boven   Terug