shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0671.516.647
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 maart 2017
Begindatum:1 maart 2017
Naam:Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Naam in het Nederlands, sinds 1 maart 2017
Service Public Fédéral Stratégie et Appui
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Föderaler Öffentlichter Dienst Politik und Unterstützung
Naam in het Duits, sinds 1 maart 2017
Afkorting: FOD BOSA
Naam in het Nederlands, sinds 1 maart 2017
SPF BOSA
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
FÖD BOSA
Naam in het Duits, sinds 1 maart 2017
Commerciële Naam:BOSA
Naam in het Frans, sinds 1 maart 2017
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Extra adresinfo: WTC III
Sinds 1 maart 2017
Telefoonnummer:
+3227407474 Sinds 1 maart 2017(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.bosa.be Sinds 1 maart 2017(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 1 maart 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Waeyaert ,  Nicolas  Sinds 1 maart 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 maart 2017
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.119 -  Overig algemeen overheidsbestuur
Sinds 1 maart 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug