shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0729.707.838
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 juli 2019
Begindatum:2 juli 2019
Naam:C. BROTHERS GROUP
Naam in het Frans, sinds 2 juli 2019
Afkorting: C.B.G
Naam in het Frans, sinds 2 juli 2019
Adres van de zetel: Bergensesteenweg 421   bus 13
1600 Sint-Pieters-Leeuw
Sinds 30 december 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
c.brothersgroup@gmail.comSinds 29 juli 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 2 juli 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Cheema ,  Umar  Sinds 2 juli 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 2 juli 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 27 september 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 2 juli 2019
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 2 juli 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  53.200 -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 22 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug