shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0736.352.734
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 oktober 2019
Begindatum:14 oktober 2019
Naam:CliniSciences
Naam in het Frans, sinds 4 oktober 2021
Adres van de zetel: Jules Bordetlaan 160   bus 16
1140 Evere
Sinds 14 oktober 2019
Telefoonnummer:
+33184202390 Sinds 14 oktober 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
l.najari@clinisciences.comSinds 14 oktober 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 oktober 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0734.643.554   Sinds 14 oktober 2019
Vaste vertegenwoordiger Rasiah ,  Rushentan  (0734.643.554)   Sinds 14 oktober 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 7 september 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 november 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.751  -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 1 november 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.751 -  Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik
Sinds 7 september 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 oktober 2019
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2020
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug