shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.997.375
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 augustus 2008
Begindatum:26 augustus 2008
Naam:ALTREONIC
Naam in het Nederlands, sinds 26 augustus 2008
Adres van de zetel: Zavelstraat 160
3010 Leuven
Sinds 17 november 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 augustus 2008
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dejonghe ,  Annie  Sinds 17 november 2023
Persoon belast met dagelijks bestuur Verhulst ,  Eric  Sinds 17 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 september 2008
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2012
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2008
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 1 september 2008
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 september 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  62.010 -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 mei 2012
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 653.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug