shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0205.970.788
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.603.614 afgesloten sinds 14/11/2016)
Status:Actief
Rechtstoestand: Vrijwillige ontbinding – vereffening
Sinds 27 augustus 2015
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Intercommunale maatschappij voor de Sanering en de Inrichting van het Dal van de Woluwe
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Société Intercommunale pour l'Assainissement et l'Aménagement de la Vallée de la Woluwe
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Afkorting: WOLUWEDAL - VALLEE WOLUWE
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Medialaan 28   bus b
1800 Vilvoorde
Sinds 27 augustus 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap van publiek recht (oud statuut) (1)
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Lintermans ,  Bart  (0837.393.773)   Sinds 27 augustus 2015
Vaste vertegenwoordiger Thibaut ,  Klaas  (0837.393.773)   Sinds 27 augustus 2015
Vereffenaar 0837.393.773   Sinds 27 augustus 2015
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.603.614 afgesloten sinds 14/11/2016
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0205.970.788 0869.603.614

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0205.970.788

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0205.970.788 0869.603.614

(1)In toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in een coöperatieve vennootschap indien de vennootschap beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het bovengenoemde Wetboek. In het andere geval, wordt zij van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap.


Naar boven   Terug