shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0206.048.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 1946
Begindatum:20 november 1946
Naam:Skeyes
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 13 april 2019
Adres van de zetel: de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Sinds 1 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 1 oktober 1998
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Decuyper ,  Johan  Sinds 2 oktober 2013
Gedelegeerd bestuurder Decuyper ,  Johan  Sinds 2 oktober 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1998
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1977
Aanbestedende overheid
Sinds 20 november 1946
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  52.230 -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug