shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0206.848.639
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 september 1969
Begindatum:9 september 1969
Naam:Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid in Zuid-West-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2007
Afkorting: I.M.O.G.
Naam in het Nederlands, sinds 9 september 1969
Adres van de zetel: Grote Markt(Kor) ZN Stratenplan
8500 Kortrijk
Extra adresinfo: Stadhuis
Sinds 9 september 1969
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest)
Sinds 21 maart 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 1978
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 9 september 1969
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  38.219  -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZPPO2008  38.219 -  Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug