shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.373.429
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 30 maart 1921
Begindatum:30 maart 1921
Naam:Stad Brussel
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 1921
Ville de Bruxelles
Naam in het Frans, sinds 30 maart 1921
Afkorting: Brussel
Naam in het Nederlands, sinds 30 maart 1921
Bruxelles
Naam in het Frans, sinds 30 maart 1921
Adres van de zetel: Hallenstraat 4
1000 Brussel
Sinds 26 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 30 maart 1921
Aantal vestigingseenheden (VE): 387  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester Close ,  Philippe  Sinds 20 juli 2017
Secretaris / Directeur-Generaal Leonard ,  Dirk  Sinds 27 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1997
Aanbestedende overheid
Sinds 30 maart 1921
 
 

Toelatingen

Erkend door de Orde van Architecten
Sinds 13 november 2023
Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.114  -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug