shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.374.617
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Commune de Berloz
Naam in het Frans, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Rue Antoine Dodion 10
4257 Berloz
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
019 339 999 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
019 339 988 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
commune@berloz.beSinds 1 oktober 1990(1)
officiel.vc-berloz@berloz.beSinds 1 maart 2023
Webadres:
www.berloz.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester Moureau ,  Béatrice  Sinds 1 januari 2018
Secretaris / Directeur-Generaal Rizzo ,  Antoine  Sinds 1 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug