shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0214.596.464
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1974
Begindatum:1 januari 1974
Naam:bpost
Naam in het Nederlands, sinds 9 december 2010
bpost
Naam in het Frans, sinds 9 december 2010
Adres van de zetel: Anspachlaan 1   bus 1
1000 Brussel
Sinds 5 mei 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 18 februari 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 1180  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 1 januari 1974
Vrijstelling
Sinds 1 januari 1974
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2002
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 1993
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1974
 
 

Toelatingen

Uitbating van een rijschool (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Sinds 30 juni 2008
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.100  -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  53.100 -  Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 363.980.448,31 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0473.254.486 (FOND DES SARTS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 3 mei 2007
0466.385.403 (POSTSHOP)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2007
0463.888.444 (VEOCUBE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2011
0812.055.294 (CORPCO)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2011
0474.218.449 (ALTERIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug