shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0216.377.108
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 1937
Begindatum:28 juni 1937
Naam:HUmani
Naam in het Frans, sinds 21 september 2023
Adres van de zetel: Boulevard Zoé Drion 1
6000 Charleroi
Sinds 30 juni 2000
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap
Sinds 23 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 33  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 1981
Aanbestedende overheid
Sinds 28 juni 1937
 
 

Toelatingen

BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  87.901  -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  88.911  -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 12 april 2016
Btw 2008  88.994  -  Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
Sinds 12 april 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.789.886 (CENTRE RADIOLOGIQUE MARCHIENNOIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 augustus 2018
0201.704.471 (ASSOCIATION INTERCOMMUNALE HOSPITALIERE DU SUD-HAINAUT ET DU SUD-NAMUROIS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 september 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug