shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0224.771.467
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 juni 1983
Begindatum:28 juni 1983
Naam:Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 1983
Afkorting: VMW
Naam in het Nederlands, sinds 28 juni 1983
Adres van de zetel: Vooruitgangstraat 189 Stratenplan
1030 Schaarbeek
Sinds 18 oktober 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap van publiek recht
Sinds 11 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 36  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1987
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 28 juni 1983
 
 

Toelatingen

Erkend boorbedrijf (Vlaamse Gewest)
Sinds 18 juli 2016
BELAC - Keuringsinstelling
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  37.000  -  Afvalwaterafvoer
Sinds 21 november 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  36.000 -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0308.223.339 (Stedelijk Waterbedrijf van Sint-Niklaas)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2012
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 mei 2019 gelezen worden als "Bestuurder".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug