shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0230.132.005
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 december 1986
Begindatum:19 december 1986
Naam:SOCIETE WALLONNE DES EAUX
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2001
Afkorting: S.W.D.E.
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2001
Adres van de zetel: Rue de la Concorde 41 Stratenplan
4800 Verviers
Sinds 8 augustus 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 31  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1987
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1989
Aanbestedende overheid
Sinds 19 december 1986
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  36.000 -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 0,00 
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0212.687.346 (Association intercommunale pour l'Energie et l'Eau)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2006
0205.923.278 (AQUASAMBRE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2006
0242.635.206 (Intercommunale de Distribution d'Eau de Mons, La Louviere, Soignies)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2006
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug