shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0236.916.956
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 maart 1989
Begindatum:8 maart 1989
Naam:Leefmilieu Brussel
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 2018
Bruxelles Environnement
Naam in het Frans, sinds 24 mei 2018
Adres van de zetel: Havenlaan 86C   bus 3000
1000 Brussel
Extra adresinfo: Site de Tour & Taxis
Sinds 12 november 2014
Telefoonnummer:
02/7757575 Sinds 12 november 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@environnement.brusselsSinds 12 november 2014(1)
Webadres:
www.environnement.brussels Sinds 12 november 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 8 maart 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Dewulf ,  Barbara  Sinds 1 oktober 2017
Algemeen lasthebber Fontaine ,  Frederic  Sinds 16 september 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 augustus 1989
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2006
Aanbestedende overheid
Sinds 8 maart 1989
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug