shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0240.277.017
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 februari 1990
Begindatum:22 februari 1990
Naam:NOTRE MAISON
Naam in het Frans, sinds 22 februari 1990
Adres van de zetel: Boulevard Joseph Tirou 167
6000 Charleroi
Sinds 1 maart 1997
Telefoonnummer:
071539100 Sinds 1 januari 2001(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.notremaison.be Sinds 1 oktober 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 12 juni 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 25 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 1991
Aanbestedende overheid
Sinds 22 februari 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.202  -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 26 maart 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  68.202 -  Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", van 1 januari 2020 tot Bestuurder, gelezen worden als "11 juni 2023".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug