shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0244.195.916
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 mei 1991
Begindatum:16 mei 1991
Naam:VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 1991
Afkorting: VITO
Naam in het Nederlands, sinds 16 mei 1991
Adres van de zetel: Boeretang 200 Stratenplan
2400 Mol
Sinds 16 mei 1991
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 16 mei 1991
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1992
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 16 mei 1991
 
 
Toelatingen
BELAC - Organisator van proficiency-testen
BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Certificatie-instelling van produkten
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 18 maart 2016
BTW 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 18 maart 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  72.190 -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 40.300.000 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug