shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0250.610.881
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 juli 1993
Begindatum:16 juli 1993
Naam:INTERCOMMUNALE DE SOINS SPECIALISES DE LIEGE
Naam in het Frans, sinds 17 juli 2008
Afkorting: ISoSL
Naam in het Frans, sinds 17 juli 2008
Adres van de zetel: Rue Basse-Wez 145 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 25 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 21 december 2004
Aantal vestigingseenheden (VE): 26  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 16 juli 1993
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.301  -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 23 november 2010
Btw 2008  87.203  -  Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
Sinds 23 november 2010
Btw 2008  87.209  -  Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
Sinds 23 november 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.104 -  Psychiatrische ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.035.030,75 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0250.612.960 (CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 25 juni 2008
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug