shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0259.366.716
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 september 1995
Begindatum:1 september 1995
Naam:Hogeschool West-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 1995
Adres van de zetel: Marksesteenweg(Kor) 58
8500 Kortrijk
Sinds 12 juli 2006
Telefoonnummer:
056/24.12.90 Sinds 12 juli 2006(1)
Faxnummer:
056/24.12.92 Sinds 12 juli 2006(1)
E-mail:
info@howest.beSinds 12 juli 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbare instelling
Sinds 1 september 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 12  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber D'hulster ,  Frederik  Sinds 1 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 6 oktober 1999
Aanbestedende overheid
Sinds 1 september 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.421  -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.421 -  Officieel hoger onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug