shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0267.356.447
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 april 2000
Begindatum:28 april 2000
Naam:POLITIEZONE : DAMME - KNOKKE-HEIST
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2000
Afkorting: ZPPZ 5446
Naam in het Nederlands, sinds 28 april 2000
Adres van de zetel: Van Steenestraat 10 Stratenplan
8300 Knokke-Heist
Sinds 11 april 2002
Telefoonnummer:
050 619 600 Sinds 4 april 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
pz.dkh@police.belgium.euSinds 4 april 2019
Webadres:
www.lokalepolitie.be/5446 Sinds 4 april 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Lokale politiezone
Sinds 28 april 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2017
Werkgever RSZ-PPO
Sinds 1 januari 2002
Aanbestedende overheid
Sinds 28 april 2000
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  84.242  -  Lokale Politie
Sinds 1 april 2017
 
 

RSZPPO-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZPPO2008  84.242 -  Lokale Politie
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug