shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0316.380.841
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1980
Begindatum:1 januari 1980
Naam:Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2006
Ministères de la Communauté flamande
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2006
Ministerien der Flämischen Gemeinschaft
Naam in het Duits, sinds 1 januari 2006
Adres van de zetel: Havenlaan 88 Stratenplan  bus 50
1000 Brussel
Sinds 1 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap
Sinds 1 juli 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 395  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Rabaey ,  Peter  Sinds 1 juli 2016
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1983
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1980
 
 

Toelatingen

Concessiehouder zand-grind Belgisch Continentaal Plat
Sinds 1 september 2021
Erkend boorbedrijf (Vlaamse Gewest)
Sinds 18 juli 2016
BELAC - Beproevingslaboratorium
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  84.112  -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.112 -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

0887.011.154 (Vlaams Agentschap Ondernemen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2009
0205.801.633 (Intercommunale Maatschappij van de Linker-Scheldeoever)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 december 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Statutendatabank en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten) - COSTA
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug