shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0367.303.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 mei 2001
Begindatum:29 mei 2001
Naam:Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 2001
Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2001
Föderale öffentliche Dienst Volksgesundheit, Sicherheit der Nahrungsmittelkette und Umwelt
Naam in het Duits, sinds 29 mei 2001
Afkorting: VVVL
Naam in het Nederlands, sinds 29 mei 2001
SPSCAE
Naam in het Frans, sinds 29 mei 2001
FöD Volksgesundheit
Naam in het Duits, sinds 29 mei 2001
Adres van de zetel: Victor Hortaplein 40 Stratenplan  bus 10
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 29 mei 2001
Telefoonnummer:
+3225249797 Sinds 29 mei 2001(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.health.belgium.be Sinds 29 mei 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Federale overheidsdienst
Sinds 29 mei 2001
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Voorzitter Auwers ,  Tom  Sinds 1 februari 2017
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2005
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2016
Aanbestedende overheid
Sinds 29 mei 2001
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  84.111  -  Federale overheid
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  84.120  -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
0356.472.624 (MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU -MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 mei 2001
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug