shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.048.883
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 11 december 1919
Begindatum:11 december 1919
Naam:BALOISE BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2013
Commerciële Naam:Baloise Insurance
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2013
Adres van de zetel: Posthofbrug 16
2600 Antwerpen
Sinds 15 november 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 december 1919
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 20 maart 2015
Vrijstelling
Sinds 20 maart 2015
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1997
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.121  -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  65.121 -  Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 355.254.041,18 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0459.005.681 (Mercator N.V.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 6 juni 2011
0808.719.880 (NATEUS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 januari 2013
0808.720.177 (NATEUS LIFE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 januari 2013
0406.006.069 (FIDEA)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 4 mei 2020
0404.498.017 (Themis , ALgemene Verzekeringsmaatschappij-Themis, Compagnie Générale d'Assurances)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 juli 1991
0404.484.852 (Mercator Algemene Verzekeringsmaatschappij)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 9 november 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.498.017 (Themis , ALgemene Verzekeringsmaatschappij-Themis, Compagnie Générale d'Assurances)   sinds 26 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.484.852 (Mercator Algemene Verzekeringsmaatschappij)   sinds 9 november 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug