shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.106.291
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 juli 1962
Begindatum:10 juli 1962
Naam:ARCELORMITTAL BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 2 juni 2008
Adres van de zetel: Keizerinlaan 66
1000 Brussel
Sinds 19 maart 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 juli 1962
Aantal vestigingseenheden (VE): 15  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1952
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.100 -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 378.940.438,98 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0401.913.560 (Belgische Maatschappij voor Recuperatie in de metaalbedrijven - Société Belge de Réalisation Métallurgique)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 1997
0473.255.773 (DECOSTEEL II)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 april 2005
0435.922.849 (SIKEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2006
0452.573.195 (DECOSTEEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2006
0457.424.779 (ARCELOR PRODUITS PLATS WALLONIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2006
0447.779.813 (SIDARFIN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 december 2010
0403.940.662 (ArcelorMittal Liège Upstream)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 januari 2011
0885.638.011 (ARCELOR MITTAL GLOBAL FINANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 juni 2011
0403.362.721 (Groupement Immobilier)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
0436.307.681 (ArcelorMittal Insurance Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
0476.509.035 (ArcelorMittal IT Supply Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
0884.974.451 (H&E WALLONIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 december 2013
0459.050.520 (SIDLEASE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 juni 2014
0431.993.359 (ARCELORMITTAL BELGIUM REAL ESTATE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 juni 2014
0453.787.675 (ArcelorMittal FCE Belgium)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2015
0459.590.255 (CSN CHROME)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 december 2017
0401.913.560 (Belgische Maatschappij voor Recuperatie in de metaalbedrijven - Société Belge de Réalisation Métallurgique)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 april 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.913.560 (Belgische Maatschappij voor Recuperatie in de metaalbedrijven - Société Belge de Réalisation Métallurgique)   sinds 25 april 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug