shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.767.772
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 oktober 1961
Begindatum:1 oktober 1961
Naam:CAPSUGEL BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 22 november 2002
Adres van de zetel: Rijksweg(BOR) 11
2880 Bornem
Sinds 19 januari 1999
Telefoonnummer:
03/8900511 Sinds 19 januari 1999(1)
Faxnummer:
03/8892622 Sinds 19 januari 1999(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 oktober 2011
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1975
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  20.140  -  Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  21.209  -  Vervaardiging van overige farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  64.929  -  Overige kredietverstrekking, n.e.g.
Sinds 1 augustus 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  20.590 -  Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 236.921.555,34 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.767.079 (PARKE, DAVIS EN CIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 september 1988
0400.799.248 (Capsugel)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 september 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.767.079 (PARKE, DAVIS EN CIE)   sinds 1 september 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.799.248 (Capsugel)   sinds 26 september 1990
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug