shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0400.771.039
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 november 1952
Begindatum:14 november 1952
Naam:DOSSCHE MILLS
Naam in het Nederlands, sinds 25 oktober 2007
Adres van de zetel: Clemence Dosschestraat 1
9800 Deinze
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 14 november 1952
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0464.350.876   Sinds 1 januari 2024
Vaste vertegenwoordiger Dossche ,  Kristof  (0464.350.876)   Sinds 1 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1979
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  10.610  -  Vervaardiging van maalderijproducten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  10.610 -  Vervaardiging van maalderijproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 6.667.243,32 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0407.982.295 (Vema)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 december 1999
0401.035.117 (De Molens van Deinze en Antwerpen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 augustus 1986
0429.406.924 (PROMOFOOD)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 juli 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.035.117 (De Molens van Deinze en Antwerpen)   sinds 14 augustus 1986
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.982.295 (Vema)   sinds 10 december 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0429.406.924 (PROMOFOOD)   sinds 30 juli 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug