shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.081.538
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Duror
Naam in het Nederlands, sinds 24 mei 1978
Adres van de zetel: 's Gravendreef 24
9810 Nazareth
Sinds 8 december 1992
Telefoonnummer:
+32 9 385 53 11 Sinds 1 februari 1990(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 mei 1978
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0567.656.866   Sinds 28 maart 2022
Vaste vertegenwoordiger Perquy ,  Peter  (0567.656.866)   Sinds 28 maart 2022
Gedelegeerd bestuurder 0567.656.866   Sinds 21 maart 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 juni 2013
Vrijstelling
Sinds 13 juni 2013
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 1 augustus 2022
Btw 2008  46.412  -  Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Sinds 1 augustus 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  46.423 -  Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 583.416,79 EUR
Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

0441.582.305 (TWO FACES)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 oktober 2015
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug