shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.185.664
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Pol LAURENT S.R.L.
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2021
Adres van de zetel: Rue de Wallonie(B) 138
7331 Saint-Ghislain
Sinds 29 maart 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0803.937.186   Sinds 13 september 2023
Vaste vertegenwoordiger Liénart van Lidth de Jeude ,  Patrick  (0803.937.186)   Sinds 1 oktober 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 december 2022
Vrijstelling
Sinds 9 december 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  23.990  -  Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  09.900 -  Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0448.362.407 (ECO - SCHISTE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0448.362.407 (ECO - SCHISTE)   sinds 14 januari 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug