shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.277.914
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 maart 1961
Begindatum:10 maart 1961
Naam:APERAM STAINLESS BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 15 februari 2011
Adres van de zetel: Swinnenwijerweg 5
3600 Genk
Extra adresinfo: Genk-Zuid, Zone 6A
Sinds 15 februari 2011
Telefoonnummer:
089302201 Sinds 21 september 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
christel.janssen@aperam.comSinds 20 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 10 maart 1961
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dallenogare ,  Serge  Sinds 27 april 2022
Bestuurder De Wilde ,  Jimmy  Sinds 8 december 2023
Bestuurder Heylen ,  Gert  Sinds 8 december 2014
Bestuurder Verbeeck ,  Geert  Sinds 7 december 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Verbeeck ,  Geert  Sinds 7 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1961
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.100  -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  24.310  -  Koudtrekken van staven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.100 -  Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 306.789.085,51 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0413.755.478 (UGINE & ALZ CARINOX)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 juni 2006
0450.490.665 (UGINE ` ALZ BENELUX SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 oktober 2006
0453.366.617 (K.I.V. I)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 januari 2008
0427.844.630 (AL-FIN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 maart 2018
0438.471.276 (ALBUFIN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.471.276 (ALBUFIN)   sinds 22 januari 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug