shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.296.720
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Transportlaan 4 Stratenplan
3600 Genk
Sinds 1 februari 2015
Telefoonnummer:
++3289323232 Sinds 1 februari 2015(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@essers.comSinds 1 februari 2015(1)
Webadres:
www.essers.com Sinds 1 februari 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 20 december 1985
Aantal vestigingseenheden (VE): 27  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 23 juni 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.240.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0870.918.458 (CENTRESS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 september 2008
0438.800.680 (VITTAX INTERNATIONALE TRANSPORTEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 juni 2018
0892.631.513 (H.ESSERS FINANCE COMPANY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug