shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.571.684
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0407.597.463 afgesloten sinds 17/08/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 april 1936
Begindatum:6 april 1936
Naam:CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DU HAINAUT
Naam in het Frans, sinds 10 september 2001
Adres van de zetel: Avenue Général Michel 1   bus C
6000 Charleroi
Sinds 9 december 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 6 april 1936
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 22 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.110 -  Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0407.597.463 afgesloten sinds 17/08/2011
0409.205.584 (Chambre de Commerce et de l'Industrie du Centre)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 september 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0409.205.584 (Chambre de Commerce et de l'Industrie du Centre)   sinds 5 september 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0401.571.684 0407.597.463

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0401.571.684

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0401.571.684 0407.597.463

Werkgeversrepertorium
0401.571.684

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug