shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0401.782.512
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 april 1932
Begindatum:22 april 1932
Naam:NEXANS BENELUX
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 3 november 2000
Adres van de zetel: Rue Vital Françoisse 218 Stratenplan
6001 Charleroi
Sinds 11 oktober 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 22 april 1932
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  27.320  -  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  27.320 -  Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 23.779.972,92 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0407.563.712 (Telecable)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 december 1990
0412.640.176 (Cablerie Seneffoise)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1991
0401.888.123 (ALCATEL KABEL BELGIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 juni 1996
0427.688.836 (SOCIETE NOUVELLE DES CABLERIES DE CHARLEROI)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 juni 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0407.563.712 (Telecable)   sinds 28 december 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.640.176 (Cablerie Seneffoise)   sinds 29 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.888.123 (ALCATEL KABEL BELGIE)   sinds 18 juni 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.688.836 (SOCIETE NOUVELLE DES CABLERIES DE CHARLEROI)   sinds 20 juni 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug