shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.231.383
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 mei 1925
Begindatum:7 mei 1925
Naam:Nestlé Belgilux
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 1 juli 1977
Adres van de zetel: Birminghamstraat 221
1070 Anderlecht
Sinds 7 mei 1925
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 mei 1925
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deknock ,  Saskia  Sinds 1 december 2014
Bestuurder Mersch ,  Michel  Sinds 1 maart 2018
Bestuurder TROMPETTER ,  ROBERT  Sinds 1 september 2021
Gedelegeerd bestuurder Mersch ,  Michel  Sinds 1 maart 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.860  -  Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.392 -  Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.818.139,95 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.053.140 (Rowntree Mackintosh)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 april 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.053.140 (Rowntree Mackintosh)   sinds 19 april 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug