shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.405.686
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1935
Begindatum:8 augustus 1935
Naam:NORTHSTAR
Naam in het Frans, sinds 28 september 2017
Adres van de zetel: Stokerijstraat 25B   bus 21
2110 Wijnegem
Sinds 26 april 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 maart 1980
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0646.662.376   Sinds 7 april 2017
Vaste vertegenwoordiger Verstraeten ,  Erik  (0646.662.376)   Sinds 7 april 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2017
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.710  -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  08.112  -  Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  46.732  -  Groothandel in hout
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.710 -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2017
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.592,01 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0424.311.256 (TRANSCOR PETROLEUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 1990
0424.311.256 (TRANSCOR PETROLEUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 januari 1991
0406.197.792 (Combustibles et Transports)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 juli 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.311.256 (TRANSCOR PETROLEUM)   sinds 19 januari 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.197.792 (Combustibles et Transports)   sinds 26 juli 1996
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug