shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.607.507
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 mei 1955
Begindatum:27 mei 1955
Naam:Scania Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 29 april 1980
Adres van de zetel: Antoon van Osslaan 1 Stratenplan  bus 28
1120 Brussel
Extra adresinfo: Zoning Industriel Galilei
Sinds 8 juni 2005
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 27 mei 1955
Aantal vestigingseenheden (VE): 14  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1955
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 1994
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  45.194  -  Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  28.220  -  Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.111  -  Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2016
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  45.191 -  Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.532.368,58 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0439.418.908 (SCANIA HAINAUT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 27 april 2007
0453.331.478 (SCANIA VLAANDEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 december 2008
0460.870.259 (SCANIA BUS BELGIUM NV)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 31 juli 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug