shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.748.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1967
Begindatum:31 maart 1967
Naam:Roeselaars Bouw en Betonbedrijf
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1973
Adres van de zetel: Eugeen Van Oyestraat 11
8800 Roeselare
Sinds 1 januari 2006
Telefoonnummer:
0495/20.89.15 Sinds 1 januari 2006(1)
Faxnummer:
051/24.16.58 Sinds 1 januari 2006(1)
E-mail:
info@r2b.beSinds 1 januari 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 november 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0677.438.003   Sinds 29 november 2022
Vaste vertegenwoordiger Verstraete ,  Francis  (0677.438.003)   Sinds 29 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 11 mei 1967
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 mei 1967
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 31 maart
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 maart 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug