shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.748.948
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 1967
Begindatum:31 maart 1967
Naam:Roeselaars Bouw en Betonbedrijf
Naam in het Nederlands, sinds 31 juli 1973
Adres van de zetel: Eugeen Van Oyestraat 11
8800 Roeselare
Sinds 1 januari 2006
Telefoonnummer:
0495/20.89.15 Sinds 1 januari 2006(1)
Faxnummer:
051/24.16.58 Sinds 1 januari 2006(1)
E-mail:
info@r2b.beSinds 1 januari 2006(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 31 maart 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Verstraete ,  Francis  (0480.327.964)   Sinds 16 december 2003
Vaste vertegenwoordiger Verstraete ,  Francis  (0677.438.003)   Sinds 8 juni 2017
Zaakvoerder (3)0480.327.964   Sinds 16 december 2003
Zaakvoerder (3)0677.438.003   Sinds 8 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Aannemer van metsel-en betonwerken
Sinds 11 mei 1967
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 mei 1967
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 1974
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 30 november
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug