shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.791.015
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 november 1965
Begindatum:13 november 1965
Naam:S.A. CORMAN
Naam in het Frans, sinds 4 juli 1997
Adres van de zetel: Rue de la Gileppe 4
4834 Limbourg
Sinds 16 maart 1993
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 oktober 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder AUTRAN ,  ANTOINE  Sinds 1 juli 2016
Bestuurder BOUCHAYER ,  STEPHEN  Sinds 6 april 2007
Bestuurder Brzusczak ,  Robert  Sinds 3 april 2015
Bestuurder SALCZER ,  Bertrand  Sinds 20 januari 2022
Gedelegeerd bestuurder SALCZER ,  Bertrand  Sinds 20 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1966
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  10.510  -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  10.510 -  Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 54.221.049,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0441.675.345 (CORNALIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug