shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0402.954.628
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 januari 1929
Begindatum:8 januari 1929
Naam:FLUXYS BELGIUM
Naam in het Nederlands, sinds 8 mei 2012
FLUXYS BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 8 mei 2012
Adres van de zetel: Kunstlaan 31
1040 Brussel
Sinds 1 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 januari 1929
Aantal vestigingseenheden (VE): 18  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 21 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 8 januari 1929
 
 

Toelatingen

BELAC - Kalibratielaboratorium
BELAC - Keuringsinstelling
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.500  -  Vervoer via pijpleidingen
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.220 -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 60.271.698,31 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.204.441 (SOCIETE EUROPEENNE DU GAZODUC EST-OUEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 mei 2009
0810.329.486 (FLUXYS TRANSIT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 mei 2009
0465.385.016 (Guimard)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 mei 2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug