shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.045.292
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 mei 1946
Begindatum:23 mei 1946
Naam:Aluminium Duffel
Naam in het Nederlands, sinds 15 juni 2022
Adres van de zetel: A. Stocletlaan 87 Stratenplan
2570 Duffel
Sinds 27 september 1979
Telefoonnummer:
+32 15 302111 Sinds 1 oktober 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info.duffel@aluminiumduffel.comSinds 15 juni 2022
Webadres:
https://www.aluminiumduffel.com Sinds 15 juni 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 september 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Carson ,  Zachary  Sinds 5 juli 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Vannuffelen ,  Geert  Sinds 12 november 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.420  -  Productie van aluminium
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  24.420 -  Productie van aluminium
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0429.125.624 (ALERIS ALUMINUM SERVICE CENTER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 26 december 2012
0889.571.162 (ALERIS ALUMINUM BELGIUM)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 13 juli 2016
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug