shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.063.902
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 december 1923
Begindatum:13 december 1923
Naam:TotalEnergies Marketing Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 23 november 2021
TotalEnergies Marketing Belgium
Naam in het Frans, sinds 23 november 2021
Adres van de zetel: Anspachlaan 1   bus 2
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 13 december 1923
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 17 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  19.200  -  Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 23 december 2019
Btw 2008  35.220  -  Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
Sinds 23 december 2019
Btw 2008  47.300  -  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
Sinds 23 december 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.710 -  Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 186.100.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0414.789.915 (Auto-Service /S.A.S./)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2004
0432.653.850 (SERVICE STATION HUISMAN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2004
0452.209.545 (CAR TRUCK SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 juni 2004
0403.321.149 (SOCIETE ANONYME BELGE DE RAVITAILLEMENT AUTOMOBILE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2004
0404.699.638 (SOGETROL - SERVICE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2004
0430.001.988 (KINDEREN VAN GENECHTEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2004
0451.438.295 (STATION DE RENVAL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 september 2004
0424.100.826 (DEMBLON DEPOT)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 december 2006
0469.940.650 (DEMBLON)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 december 2006
0404.576.805 (De Smet en Van Diest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2007
0885.253.969 (Dolgam Invest)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 september 2009
0403.091.319 (Belgische Bunkerolie Maatschappij Société Belge de Soutage)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 december 2009
0437.807.817 (BRANDSTOFFEN VAN LIERDE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 december 2009
0459.346.171 (GOVAERTS ENERGY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2017
0403.065.781 (Société Belge des Gaz de Pétrole-Belgische Maatschappij voor Petroleumgassen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 28 oktober 1989
0415.116.052 (Lofiva)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 januari 1993
0430.801.150 (FELUY TANKING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 23 januari 1993
0437.930.947 (FINA EUROPE,)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 7 mei 1993
0402.661.450 (TOTAL BELGIQUE-LUXEMBOURG - TOTAL BELGIE-LUXEMBURG)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 november 1999
0415.092.296 (Gebroeders Croonen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 september 2001
0441.615.066 (ELROP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 oktober 2001
0402.150.617 (ELF OIL BELGIUM)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 juli 2002
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.065.781 (Société Belge des Gaz de Pétrole-Belgische Maatschappij voor Petroleumgassen)   sinds 28 oktober 1989
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.116.052 (Lofiva)   sinds 23 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0430.801.150 (FELUY TANKING)   sinds 23 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0437.930.947 (FINA EUROPE,)   sinds 7 mei 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.661.450 (TOTAL BELGIQUE-LUXEMBOURG - TOTAL BELGIE-LUXEMBURG)   sinds 1 november 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.092.296 (Gebroeders Croonen)   sinds 20 september 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0441.615.066 (ELROP)   sinds 29 oktober 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.150.617 (ELF OIL BELGIUM)   sinds 31 juli 2002
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug