shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.096.168
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 februari 1968
Begindatum:1 februari 1968
Naam:UCB PHARMA
Naam in het Frans, sinds 11 januari 1986
Adres van de zetel: Researchdreef 60 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 20 december 2006
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 1 februari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1986
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 1986
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  21.201 -  Vervaardiging van geneesmiddelen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 7.804.773.797,45 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0400.518.146 (DARCI PHARMA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 mei 2001
0401.947.907 (Bios Coutelier)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0400.518.146 (DARCI PHARMA)   sinds 31 mei 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0401.947.907 (Bios Coutelier)   sinds 31 mei 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug