shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.170.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 8 augustus 1905
Begindatum:8 augustus 1905
Naam:ELECTRABEL
Naam in het Nederlands, sinds 8 augustus 1990
ELECTRABEL
Naam in het Frans, sinds 8 augustus 1990
Adres van de zetel: Simon Bolivarlaan 34 Stratenplan
1000 Brussel
Sinds 1 januari 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 8 augustus 1905
Aantal vestigingseenheden (VE): 25  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 12 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 augustus 1905
Vrijstelling
Sinds 8 augustus 1905
Vrijstelling niet - KMO
Sinds 24 mei 2022
Vrijstelling
Sinds 24 mei 2022
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Dienstenverlener aan vennootschappen
Sinds 9 september 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.110  -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  35.110 -  Productie van elektriciteit
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 5.789.721.779,04 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0403.174.065 (SOCIETE POUR LA COORDINATION DE LA PRODUCTION ET DU TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE (in het ned. cfr 710 op 18.08.95))   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 juni 2003
0897.902.967 (ELECTRABEL SOLAR ENERGY)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 12 september 2014
0897.436.179 (SHAREPART)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 28 november 2014
0632.543.631 (GSPM NL - BEL B.V.)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 mei 2015
0476.306.127 (ELECTRABEL CUSTOMER SOLUTIONS)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2016
0818.156.792 (MAX GREEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 10 juni 2016
0427.337.062 (ENERGY EUROPE INVEST)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 december 2016
0468.316.691 (OOSTERWEEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 23 april 2019
0402.329.274 (Elektrizitäts Gesellschaft Eupen und Umgebung - Société d'Electricité d'Eupen et Extensions)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0403.173.669 (Sautrac)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0404.647.475 (Interescaut)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1990
0403.177.629 (Société Intercommunale Belge de gaz et d'Electricité-Belgische Intercommunale Gas en Electriciteitsmaatschappij)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 juli 1990
0403.163.474 (Electronucléaire)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 27 december 1990
0404.889.678 (Antwerpse Gasmaatschappij)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 juli 1991
0412.503.782 (Coditel Hainaut)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 december 1992
0403.113.984 (Compagnie générale pour la Diffusion de la Télévision)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 januari 1993
0403.114.083 (Compagnie Liégeoise pour la Diffusion de la Télévision)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 januari 1993
0402.959.576 (GENTSE STEENKOLEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0404.687.958 (IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN DE SCHELDE - IMMOBILIERE DE L'ESCAUT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0405.807.220 (Centrale Zeebrugge)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0444.477.754 (IMMO MUINKKAAI)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 februari 1996
0406.630.433 (Société Belgo Française d'Energie Nucléaire MOsane)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 31 januari 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.647.475 (Interescaut)   sinds 7 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.329.274 (Elektrizitäts Gesellschaft Eupen und Umgebung - Société d'Electricité d'Eupen et Extensions)   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.173.669 (Sautrac)   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.177.629 (Société Intercommunale Belge de gaz et d'Electricité-Belgische Intercommunale Gas en Electriciteitsmaatschappij)   sinds 8 augustus 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.163.474 (Electronucléaire)   sinds 27 december 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.889.678 (Antwerpse Gasmaatschappij)   sinds 10 juli 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.113.984 (Compagnie générale pour la Diffusion de la Télévision)   sinds 26 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0412.503.782 (Coditel Hainaut)   sinds 28 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.114.083 (Compagnie Liégeoise pour la Diffusion de la Télévision)   sinds 29 januari 1993
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0444.477.754 (IMMO MUINKKAAI)   sinds 13 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.959.576 (GENTSE STEENKOLEN)   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0404.687.958 (IMMOBILIENVENNOOTSCHAP VAN DE SCHELDE - IMMOBILIERE DE L'ESCAUT)   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0405.807.220 (Centrale Zeebrugge)   sinds 14 februari 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.630.433 (Société Belgo Française d'Energie Nucléaire MOsane)   sinds 31 januari 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug