shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.241.371
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 januari 1962
Begindatum:2 januari 1962
Naam:Goldman Sachs Asset Management Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 6 maart 2023
Goldman Sachs Asset Management Belgium
Naam in het Frans, sinds 6 maart 2023
Afkorting: GSAM Belgium
Naam in het Nederlands, sinds 6 maart 2023
GSAM Belgium
Naam in het Frans, sinds 6 maart 2023
Adres van de zetel: Kunstlaan 44
1040 Brussel
Sinds 1 april 2024
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 21 april 1977
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder RIETKERK ,  EDWIN  Sinds 12 december 2018
Bestuurder Simar ,  Nicolas  Sinds 1 maart 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1962
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  66.199  -  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  69.201  -  Accountants en belastingconsulenten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  64.200 -  Holdings
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 2.500.000,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0416.264.315 (BBL Capital Management Corporation)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 januari 2003
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug