shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.313.330
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 april 1955
Begindatum:15 april 1955
Naam:ISS FACILITY SERVICES
Naam in het Frans, sinds 15 december 2015
Adres van de zetel: Congresstraat 35
1000 Brussel
Sinds 15 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 oktober 1972
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 6 december 2012
Vrijstelling
Sinds 6 december 2012
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1956
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.210 -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 30.364.812,86 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0423.151.810 (ISS Airport Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 1999
0403.374.894 (ATLAS CLEANING-INTERCLAIR)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0415.117.537 (LAVOLD SCHOONMAAK - LAVOLD NETTOYAGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0418.106.028 (GROUP 4 MAINTENANCE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0418.670.509 (Witrac)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0439.766.920 (Cleaning Partnerssystem)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0442.337.321 (ISS INDUSTRIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 30 november 2001
0403.313.429 (ABILIS CEMSTOBEL BRUXELLES - ABILIS CEMSTOBEL BRUSSEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 januari 2007
0404.885.027 (Nieuw Economisch Onderhoudsbedrijf)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 januari 2007
0404.910.464 (ABILIS CEMSTOBEL VLAANDEREN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 januari 2007
0416.927.279 (VANDEZANDE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 11 januari 2007
0466.968.886 (G.D. CLEANING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 oktober 2007
0403.334.017 (ABILIS CEMSTOBEL WALLONIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 22 december 2009
0422.556.546 (ISS INDUSTRIAL CLEANING)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2015
0888.533.955 (ISS Integrated Facility Services)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 15 december 2015
0402.349.961 (E.N.I. Management Services)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 juni 1988
0423.151.810 (ISS Airport Services)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
0427.994.979 (VAN DEN STEEN SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
0442.922.685 (ELMA CLEANING)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
0454.306.527 (ISS Facility Management Services)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
0457.569.586 (VAN DEN STEEN A en O)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 22 december 1999
0414.928.089 (Cofiser)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 mei 2000
0415.543.347 (L'Elan)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 november 2000
0415.117.537 (LAVOLD SCHOONMAAK - LAVOLD NETTOYAGE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 3 oktober 2001
0403.374.894 (ATLAS CLEANING-INTERCLAIR)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0414.365.291 (ABILIS CLENSOR CLEANING SERVICE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0418.106.028 (GROUP 4 MAINTENANCE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0418.670.509 (Witrac)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0439.766.920 (Cleaning Partnerssystem)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0452.252.897 (VAN DEN STEEN PRODUCTS)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0453.893.187 (ISS HEALTHCARE SERVICES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
0469.365.875 (IDG-HARDWARE SERVICE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0402.349.961 (E.N.I. Management Services)   sinds 29 juni 1988
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0427.994.979 (VAN DEN STEEN SERVICES)   sinds 22 december 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.928.089 (Cofiser)   sinds 17 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.543.347 (L'Elan)   sinds 17 november 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.374.894 (ATLAS CLEANING-INTERCLAIR)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.365.291 (ABILIS CLENSOR CLEANING SERVICE)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.117.537 (LAVOLD SCHOONMAAK - LAVOLD NETTOYAGE)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0418.106.028 (GROUP 4 MAINTENANCE)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0439.766.920 (Cleaning Partnerssystem)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0452.252.897 (VAN DEN STEEN PRODUCTS)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0453.893.187 (ISS HEALTHCARE SERVICES)   sinds 30 november 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0469.365.875 (IDG-HARDWARE SERVICE)   sinds 30 november 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug