shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0403.552.563
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1922
Begindatum:24 oktober 1922
Naam:KBC VERZEKERINGEN
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 1998
KBC ASSURANCES
Naam in het Frans, sinds 26 juni 1998
KBC VERSICHERUNGEN
Naam in het Duits, sinds 26 juni 1998
KBC INSURANCE
Naam in het Engels, sinds 26 juni 1998
Commerciële Naam:KBC Life and Pensions
Naam in het Nederlands, sinds 10 november 2020
CBC Assurances
Naam in het Frans, sinds 10 november 2020
CBC Versicherungen
Naam in het Duits, sinds 10 november 2020
CBC Insurance
Naam in het Engels, sinds 10 november 2020
Adres van de zetel: Professor Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
Sinds 18 september 2008
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 24 oktober 1922
Aantal vestigingseenheden (VE): 11  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 27 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1983
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  65.122  -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  65.122 -  Activiteiten van gemengde verzekeringsentiteiten, overwegend niet-leven
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 65.156.172,00 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0431.304.164 (CONCERT NOBLE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 14 juli 2010
0420.104.030 (Algemene Maatschappij voor Risicobeheer)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2018
0438.894.217 (OMNIVER LEVEN-OMNIVER VIE)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1998
0438.894.415 (OMNIVER)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.894.217 (OMNIVER LEVEN-OMNIVER VIE)   sinds 25 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0438.894.415 (OMNIVER)   sinds 25 juni 1998
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug