shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0404.014.205
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:LYFRA
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2007
Adres van de zetel: Simon De Heuvellaan 5 Stratenplan
2110 Wijnegem
Sinds 19 juni 2020
Telefoonnummer:
03/355.31.10 Sinds 1 december 2021
Faxnummer:
03/355.31.11 Sinds 1 december 2021
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
info@lyfra.be Sinds 1 december 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 25 januari 1983
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  46.350  -  Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  46.350 -  Groothandel in tabaksproducten
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 35.739.500,00 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0437.738.432 (KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 oktober 1997
0414.347.178 (PARTAGRO-UYTFRIES)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 oktober 1990
0424.990.751 (PARTAGRO - MARC GOEMAN-SCHELFHOUT)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 19 oktober 1990
0436.309.760 (LYFRA)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 maart 1996
0403.175.253 (GUENOUN - DE ROCH)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 oktober 1997
0412.804.680 (BUNTINX - VRANCKEN)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 oktober 1997
0434.672.737 (MONARD - PARTAGRO)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 oktober 1997
0437.738.432 (KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 30 oktober 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0414.347.178 (PARTAGRO-UYTFRIES)   sinds 17 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0424.990.751 (PARTAGRO - MARC GOEMAN-SCHELFHOUT)   sinds 19 oktober 1990
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0436.309.760 (LYFRA)   sinds 26 maart 1996
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0403.175.253 (GUENOUN - DE ROCH)   sinds 30 oktober 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0434.672.737 (MONARD - PARTAGRO)   sinds 30 oktober 1997
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0437.738.432 (KEMPISCHE TABAKSGROOTHANDEL)   sinds 30 oktober 1997
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug